COPYPIP - SAO CHÉP VÀ GIAO DỊCH NHƯ CHUYÊN GIA

Biểu diễn chiến lược của nhà cung cấp tín hiệu

CopyPip là hệ thống giao dịch của Fullerton Markets, cho phép các nhà đầu tư lựa chọn tín hiệu từ khoảng hơn 300 nhà cung cấp tín hiệu để sao chép.

Nó cũng cho phép các IB và người giao dịch chuyên gia trở thành nhà cung cấp tín hiệu và lợi nhuận sẽ được tổng kết tự động vào cuối mỗi tháng.

Đây là những lợi ích khác mà bạn có thể nhận được từ việc trở thành một nhà đầu tư khi tham gia sao chép lệnh trong CopyPip.

Đối với nhà cung cấp chiến lược

 • Nhiều lựa chọn hơn về các biểu phí cho các nhà cung cấp chiến lược kiếm được thay vì chỉ có phí vận chuyển
 • Hoa hồng nhận được lập tức thay vì hàng ngày hoặc hàng tuần
 • Truy cập tức thì vào hệ thống nhà đầu tư trên toàn cầu
 • Phát triển thương hiệu quỹ.
 • Dễ dàng thao tác trên bảng điều khiển.
 • Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp riêng cho bạn để giúp bạn, phát triển kinh doanh tốt nhất .
 • Phí sẽ được tính toán một cách tự động giúp bạn tập trung vào vấn đề giao dịch.

Đối với người đầu tư sao chép chiến lược

 • Bạn có thể lựa chọn các nhà cung cấp tín hiệu toàn cầu
 • Nạp tiền và rút tiền bằng cách sử dụng các ngân hàng nội địa
 • Phương pháp quản lý giao dịch và phân bổ rủi đa dạng trên các nền tảng sao chép khác nhau
 • Khả năng tự thiết lập mức thua lỗ tối đa cũng như mức lợi nhuận tối đa mà bạn chấp nhận .
 • Khả năng rút tiền từ tài khoản đầu tư bất cứ lúc nào.
 • Khả năng thiết lập tỉ lệ lợi nhuận giữa tài khoản đầu tư của bạn và nhà cung cấp chiến lược, điều này giúp bạn có thể điều chỉnh rủi ro và khối lượng giao dịch dựa trên vốn của bạn.
 • Phí sẽ được tính toán một cách tự động giúp bạn tập trung vào vấn đề giao dịch.
Share via
Scroll to Top
Chia sẻ cùng bạn bè